Jaarverslagen

Ieder jaar zorgt de GMR voor een jaarverslag, met daarin een verslag wat alles wat de GMR in het voorafgaande schooljaar heeft gedaan. De notities waar instemming of advies voor gegeven is en andere zaken, die de GMR opgepakt heeft.

Onderaan deze pagina zijn de jaarverslagen van de GMR te vinden.

 

gerelateerde pagina's: