Notities Ambion

Ieder jaar ontvangt de GMR notities/beleidsstukken van Ambion ter advies, instemming of ter info. Hieronder een overzicht van de stukken in schooljaar 2022-2023 en van de afgelopen twee schooljaren.

2022-2023

 • Koersplan Ambion 2023-2027
 • Meerjarenbegroting 2023-2026 Ambion
 • Vakantierooster Ambion 2023-2024

2021-2022

 • Informatiebeveiligingsdocumenten 
 • Meerjarenbegroting 2022-2025 Ambion
 • De Nieuwe School
 • Vakantierooster 2022-2023
 • Aanvullende maatregel op de al geldende maatregelen omtrent quarantaine
 • Bestuursformatieplan 2022-2023

2020-2021

 • AVG - Vervolg besluit collectieve of individuele instemming ICT Gebruiksbeleid
 • Bestuursformatieplan 2021-2022
 • Code goed bestuur
 • Heroverwegen en actualiseren OOP en Directie
 • Meerjarenbegroting 2021-2024 Ambion
 • Vakantierooster 2021-2022
 • Nationaal Programma Onderwijs