Loading...
Positief kritisch betrokken bij Ambion
Met elkaar in gesprek op de thema-avond

GMR Ambion

Welkom op de website van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van openbaar scholennetwerk Ambion. De GMR vertegenwoordigt het personeel en de ouders van 22 openbare basisscholen in de regio Joure en Heerenveen en van de medewerkers van het servicebureau. 

Open Communicatie

Wij willen graag een open communicatie. Met Ambion, als betrokken partner, maar ook met de ouders en het personeel. Wij hopen dat ze ons weten te vinden bij vragen of moeilijkheden. We zijn altijd bereikbaar via de mail of via het contactformulier op deze website!

Nieuws

vergadering GMR, plenair en dagelijks bestuur, maandag 17 juni

GMR thema avond 5 februari

jaarverslag GMR Ambion 2022-2023

Top