Loading...
Positief kritisch betrokken bij Ambion

GMR Ambion

Welkom op de website van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van openbaar scholennetwerk Ambion. De GMR vertegenwoordigt het personeel en de ouders van 22 openbare basisscholen in de regio Joure en Heerenveen en van de medewerkers van het servicebureau. 

Open Communicatie

Wij willen graag een open communicatie. Met Ambion, als betrokken partner, maar ook met de ouders en het personeel. Wij hopen dat ze ons weten te vinden bij vragen of moeilijkheden. We zijn altijd bereikbaar via de mail of via het contactformulier op deze website!

Nieuws

vergadering dagelijks bestuur dinsdag 26 september

vergadering GMR maandag 16 oktober

plenaire vergadering GMR 03-07-2023

GMR thema avond op 23 januari succes

Top