Basisdocument GMR


In dit basisdocument heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vastgelegd hoe zij wil functioneren. De diverse doelen zijn daarbij duidelijk aangegeven.

Visie en missie, werkwijze, prioriteiten, maar ook zaken als taakverdeling, deskundigheid en de samenwerking met het bevoegd gezag worden in het basisdocument beschreven.

gerelateerde pagina's: