Jaarverslagen

Ieder jaar zorgt de GMR voor een jaarverslag, met daarin een verslag wat alles wat de GMR in het voorafgaande schooljaar heeft gedaan. De notities waar instemming of advies voor gegeven is en andere zaken, die de GMR opgepakt heeft.

Onderaan deze pagina zijn de jaarverslagen van GMR De Basis van de afgelopen vijf jaren te vinden.
Vanaf komend schooljaar zijn dit de jaarverslagen van GMR Ambion.

Gerelateerde pagina's: