Laatste Nieuws

Handreiking (G)MR en corona

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs heeft een handreiking geschreven voor de medezeggenschapsraden over hun rol bij aangepaste plannen t.a.v. corona voor school.

Lees meer