cursus medezeggenschap 4 november 2024

De wettelijke taken en positie van de medezeggenschapsraden, betekenis van instemming- en adviesrecht, bevoegdheden, dit zijn een paar zaken die aan de orde komen op deze boeiende avond.

Kijk hieronder voor het programma.

Er kunnen maximaal 15 deelnemers zich opgeven.

Opgeven kan via gmr@ambion.nl

gerelateerde pagina's: