plenaire vergadering GMR

Iedere school met een GMR-vertegenwoordiger was aanwezig, er waren vijf nieuwe GMR-leden. Gast het eerste deel van deze vergadering was beleidsadviseur HR, mevr. Bonnie de Vries. Zij gaf uitleg over de Arbeidsmarkttoelage. 
Besproken zijn de praktische zaken, zoals altijd in een eerste vergadering. Het vaststellen van notulen, jaarverslag en begroting. De voorzitter heeft een korte uitleg gegeven over de de structuur en werkwijze van de GMR.

Ook konden de leden aangeven wat er speelde binnen de MR op de eigen school. Afgesproken is dat een aantal zaken door de voorzitter van de GMR aangekaart zal worden bij de Voorzitter van het College van Bestuur, Ingrid Janssen. Op de volgende, plenaire, vergadering zal zij uitgenodigd worden om hierover met de GMR-leden te praten.
Het gaat hierbij o.a. om de slechte schoonmaak op de scholen, de veiligheid van de leerkrachten t.o.v. boze ouders en de gedragsregels die op scholen gehanteerd (zouden moeten) worden.

Ook is er gesproken over de gemiste samenhang tussen het dagelijks bestuur en de GMR-leden. Wellicht is er behoefte aan meer dan drie plenaire vergaderingen. Hier zal het komende jaar door DB aandacht aan worden besteed.

Gerelateerde pagina's: