vergadering dagelijks bestuur GMR Ambion 28-04-2021

I.v.m. de corona maatregelen was deze vergadering online.
Gasten waren de Voorzitter van het College van Bestuur, mevr. Ingrid Janssen en Beleidsadviseur Onderwijs, mevr. Anna Molleman.

Onderwerpen waren o.a. de bestuursrapportage oudertevredenheidsonderzoek Ambion en het Nationaal Programma Onderwijs. Ook is er gesproken over het bestuursformatieplan.

Gerelateerde pagina's: