vergadering dagelijks bestuur GMR dinsdag 15 november

Gast was de Voorzitter College van Bestuur, mevr. Ingrid Janssen.

Gesproken is over o.a. het proces besluitvoering van het koersdocument en het onderzoek betreffende de inrichting van de HR-functie. Ook is het ziekteverzuimoverzicht besproken.

Besloten is om op de volgende plenaire GMR-vergadering, d.d. 23-01-2023, een thema avond te organiseren voor de GMR leden met als onderwerp "MR en GMR, wat zijn de verschillen?".

Omdat ook de statuten van de GMR in deze periode moeten worden geëvalueerd en opnieuw moeten worden vastgesteld, zullen ook deze aan de orde komen deze avond.

Gerelateerde documenten: