vergadering dagelijks bestuur GMR donderdag 12 januari

Gasten waren de Voorzitter College van Bestuur, mevr. Ingrid Janssen en de beleidsadviseur Bedrijfsvoering, dhr. Peter Kootstra.

Aansluitend was het halfjaarlijkse overleg tussen het dagelijks bestuur en de Raad van Toezicht.

Bekijk hieronder de agenda van de besproken punten. De concept notulen van deze vergadering zijn naar alle GMR-leden gestuurd.

Gerelateerde pagina's: