vergadering dagelijks bestuur woensdag 8 november

Gast op de vergadering van het dagelijks bestuur was de voorzitter van het College van Bestuur, mevr. Ingrid Janssen.

Aansluitend aan deze vergadering was het overleg van het dagelijks bestuur van de GMR met leden van de Raad van Toezicht.

Zie hieronder voor de agenda's van beide vergaderingen.

Gerelateerde pagina's: