vergadering domeinraad Bedrijfsvoering 6 december a.s.

Op de agenda staat de meerjarenbegroting 2023-2026 van Ambion. 
Peter Kootstra, beleidsadviseur bedrijfsvoering van Ambion, is te gast voor uitleg hierover en het beantwoorden van vragen.