plenaire vergadering GMR maandag 16 oktober

Jaarverslag, notulen en de begroting 2024 zijn goedgekeurd en vastgesteld.

De vacature, die er was in het dagelijks bestuur zal worden ingevuld door Rosalinde Moerman. Zij zit namens de oudergeleding van de Sevenaerschool in de GMR.
Het bestuur heet haar van harte welkom!

De indeling domeingroepen zijn ook definitief vastgesteld. Er is een mooie verdeling ouders-personeelsleden in de domeingroepen.

Op 28 november komen de domeingroepen Bedrijfsvoering en HR bij elkaar om de Meerjarenbegroting en het Meerjarenformatieplan van Ambion te bespreken.

De GMR heeft ingestemd met de Klokkenluidersregeling en klachtenregeling.

Gerelateerde pagina's: