Dagelijks bestuur GMR

De GMR kiest uit zijn midden een voorzitter en vier leden als dagelijks bestuur. Deze vier leden zijn tevens voorzitter van één van de domeingroepen van de GMR.
In het dagelijks bestuur zijn de ouder- en personeelsgeleding zo evenredig mogelijk vertegenwoordigd. Er zitten van iedere geleding dus minimaal twee leden in het dagelijks bestuur. 

Taken en rechten dagelijks bestuur

  • instemmings- en adviesrecht, recht tot initiatief
  • heeft overleg met de Voorzitter College van Bestuur en Raad van Toezicht van Ambion
  • beslist in welke domeingroep de onderwerpen thuishoren ter bespreking en advisering
  • instemming, advies en initiatief op een gebied, dat niet tot de deelterreinen behoort, wordt genomen door de domeingroep
  • bespreekt de adviezen, die vanuit de domeingroepen komen. Het dagelijks bestuur is niet verplicht deze adviezen over te nemen
  • kan het besluit van afzonderlijk gemandateerde leden herroepen
  • bepaalt de jaarplanning, mede afgestemd op het vergaderschema van het Bestuur

Het dagelijks bestuur streeft ernaar om eenmaal per maand bij elkaar te komen.
In principe is de Voorzitter van College van Bestuur van Ambion ook (voor een deel) bij die vergaderingen aanwezig om de GMR-leden van informatie te voorzien en vragen te beantwoorden. Omdat de leden van het dagelijks bestuur ook bij hun eigen domeingroep vergaderingen zijn, kunnen op deze manier alle GMR-leden snel en duidelijk op de hoogte gebracht worden van alle ontwikkelingen. Korte lijnen dus!

Het idagelijks bestuur bestaat uit:

Jasper van Zellingen (voorzitter)
(ouder Het Slingertouw)

Harold Brouwer
(ouder Het Vogelnest)

Marieke Tjaarda
(personeelslid De Twa Fjilden)

Tjitske Wiebenga (vice-voorzitter)
(personeelslid Westermarskoalle) 

Sjoukje Zijlstra
(personeelslid Optimist)