Financiën

De GMR heeft haar eigen budget.

De hoogte van het toe te kennen jaarbudget is maximaal de hoogte conform de berekeningssystematiek CAO primair onderwijs. Het bedrag wordt jaarlijks verwerkt in de begroting van stichting Ambion.
De GMR dient jaarlijks voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar vóór 1 november een begroting van de baten en lasten in.

Kijk ook bij het tabblad 'Faciliteiten' op deze site.

gerelateerde pagina's: